سامانه مدیریت اجراء درخواست های همایش


مرحله اول

آموزشکده های استان ها جهت برگذاری همایش, کنفرانس, کنگره و... ابتدا باید در سامانه ثبت نام کنند, سپس نسبت به ارسال درخواست از قسمت پنل کاربری اقدام نمایید.

ثبت نام ارسال درخواست
ثبت نام
مرحله دوم

درخواست ارسالی از آموزشکده های هر استان توسط مدیریت آموزشکده بازبینی میشود و در صورت تایید درخواست شما به ستاد ارسال میگردد.

بازبینی رد یا تایید ارسال به ستاد
مشاهده راهنمای سامانه
مرحله سوم

درخواست های ارسالی توسط هر آموزشکده در صورت سلاح دید ستاد تایید یا رد میشود. توجه داشته باشید که درخواست شما در هر مرحله قابل پیگیری می باشد و آموزشکده ها موظف به پذیرش قوانین سامانه و سلاح دید ستاد می باشند.

برسی توسط ستاد رد یا تایید
مشاهده راهنمای سامانه

درباره ما

این سامانه توسط آموزشكده فنی پسران شهركرد طراحی و تولید شده است.